Mennään Eteenpäin -toiminta järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia viikonlopun käyneille. Mennään Eteenpäin viikonlopun käyneet voivat liittyä mukaan ME Yhdessä Eteenpäin yhdistykseen, Jäsenille Meidän Kesken -lehti, Yhdessä Eteenpäin -jatkoviikonloppu ja muuta toimintaa. Vuosimaksu on 30 € ja liittyminen tästä linkistä.

Pienpiirit

Viikonlopun jälkeen voi ilmoittautua Mennään Eteenpäin pienpiiriin. Piiri koostuu 3-4 avioparista ja kokoontuu vuorotellen kunkin kodissa nyyttäriperiaatteella. Kukin aviopari vetää vuorollaan www-sivuilta saatavien ohjeiden mukaisesti kokoontumisen. Kokoontumiset on ohjeistettu parikohtaisiin tehtäviin ja tunteiden jakamiseen painottuviksi. Tarvittaessa voi kysellä aloitusavuksi jo kokeneempaa piirinvetäjäparia, mutta omin voiminkin piirin voi aivan hyvin aloittaa. Ohjeet ovat selkeät. Tällä hetkellä on valmiina useita tietyssä järjestyksessä läpikäytäviä piirimateriaaleja. Piiri kootaan Mennään Eteenpäin -piirikoordinaattorin toimesta, jolloin lähekkäin asuvat, Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneet ja piiristä kiinnostuneet ja koordinaattorille ilmoittautuneet avioparit kootaan yhteen. Koordinaattorin yhteystiedot löydät Meidän Kesken -lehdestä.

Voit myös laittaa viestiä kiinnostuksestanne pienpiiriin yhteydenottolomakkeen kautta.

Alueellisia tapahtumia

Toiminta viikonlopun jälkeen on vapaamuotoista. Viikonlopun läpikäyneet järjestävät yhdessä eri puolilla Suomea erilaisia tapahtumia, retkiä, lauluiltoja ja luentoja. Toiminnan tavoitteena on tukea sitä kasvua ja kehitystä, joka on jo viikonlopun aikana lähtenyt liikkeelle. Tapahtumista saatte lisää tietoa Meidän kesken -lehdestä.

Yhdessä Eteenpäin – jatkoviikonloppu

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on olennainen osa Mennään Eteenpäin -toimintaa. Se on perusviikonlopun tapaan tarkkaan harkittu ja suunniteltu kokonaisuus, jossa jokaisella osalla on tarkoituksensa. Seuraavassa lyhyt tietoisku siitä, mitä Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on ja miksi sinne kannattaa mennä.

Mikä se on?

Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneille aviopareille tarkoitettu jatkoviikonloppu, joka auttaa ymmärtämään tunteiden taustalla olevia tekijöitä. Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu keskittyy tunteiden taustalla olevien tarpeiden ja niistä nousevien käyttäytymismallien löytämiseen ja ymmärtämiseen.

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä yhteiseen ehtoollisenviettoon. Viikonlopun kustannuksista (majoitus ja ruokailu, hinta vaihtelee pitopaikasta riippuen) kukin pari huolehtii itse.

Mitä siellä tapahtuu?

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on Mennään Eteenpäin -viikonlopun tapaan tarkoin suunniteltu ja koordinoitu kokonaisuus, joka kuitenkin poikkeaa monin tavoin kokemastanne ”ensimmäisestä viikonlopusta”. Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun kulusta ja sisällöstä vastaa kaksi avioparia: pappispari ja maallikkopari. Viikonloppu koostuu alustuksista ja niitä seuraavista työskentelyjaksoista

Aikataulu on vapaampi kuin perusviikonlopussa, mutta myös Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun anti suhteellenne on suorassa suhteessa siihen, miten sitoudutte työntekoon ja kuinka paljon haluatte laittaa itseänne likoon. Yhdessä Eteenpäin -viikonlopussa työskennellään neljällä tasolla: jokainen itse, kukin pari keskenään, pienryhminä ja kaikki osallistujat yhdessä. Oivallus ja oppiminen saavat näin lisäulottuvuuksia.

Milloin sinne kannattaa mennä?

Koska Yhdessä Eteenpäin -viikonlopussa ikään kuin jatketaan matkaa tunteiden taakse, on hyvä ensin harjoitella dialogin avulla tunteiden tunnistamista ja niistä kertomista niin, että siitä tulee luonteva osa arkielämää. Jos dialogi on päässyt hiipumaan, se ei kuitenkaan ole este Yhdessä Eteenpäin -viikonloppuun tulolle. Viikonloppu saattaakin olla kaivattu piristysruiske dialogin uudelleen käyttöönottamiselle.

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppuun kannattaa tulla heti, kun tunteiden tunnistaminen ja niistä keskustelu sujuvat luontevasti. Jos tunteet ovat vielä kovin vieraita tai vaikeita, voi niiden taustalla oleviin asioihin kiinni pääseminen olla työn takana. Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun voi käydä useaan kertaan. Elämä menee eteenpäin ja niin oma minä kuin puolisokin muuttuvat matkalla. Voi olla hyvä ottaa välillä rauhallista aikaa syvällisempään yhdessäoloon.